فروردین 13, 1402
0

نحوه مدیریت active directory با استفاده از دستورات powershell

563 بازدید
powershell

نحوه مدیریت active directory  با استفاده از دستورات powershell

همه شرکت مایکروسافت را به خاطر ویندوز و گرافیکی بودن سیستم عامل آن می شناسند این درست می باشد که گرافیک کاررا ساده و آسان خواهد کرد اما نمی تواند بهتر و کارآمدتر از دستورات در powershell  باشد.

در سرویس powershell با دستوراتی کار خواهیم کرد که برای مدیریت active directory کاربرد دارد.

ساخت کاربر از طریق powershell :

برای این کار ابتدا سرویس windows powershell ISE را در بخش search ویندوز با اولویت کاربری  administrator اجرا خواهیم کرد.

powershell

همان گونه که در تصویر 1 مشاهده می کنید وارد سرویس ise  شدیم دستوراتی که مشاهده می کنید برای ساخت یک کاربر با نام و مشخصات خاص می باشد که آن را بررسی می کنیم.

New-ADUser  -name  amir  -DisplayName  ”amir asadi”  -State  guilan  – City  Rasht – StreetAddress  ”Shahid  alame”  –Homephone 0111  –Homepage   www.k20.ir   -Department  cisco

powershell

powershell

بررسی دستورات بالا: برای ایجاد کاربر در powershell باید از دستور New-ADUser   استفاده کرد. بعد از این کار از یک خط تیره (-) قرار می دهیم(بعد از علامت خط تیره برای سهولت در نوشتن کافی کلید space فشار داده تا کلمه موردنظر به صورت اتوماتیک برایتان نمایش داده شود) که بعد از این کار لیست دستوراتی که با دستور New-ADUser  می باشد به صورت یک لیست برای ما نشان داده می شود که بسته به نیاز خود از آن استفاده خواهیم کرد. بعد از هر دستور باید خط تیره قرار بگیرد تا دستورات مربوط به دستور اصلی برای ما نمایش داده شود.

در مرحله بعد معرفی نام کاربر می باشد که باید اول name  را وارد کرده و بعد نام کاربر که در اینجا amir  می باشد وارد کرده که بعد این کار شما می توانید کد مورد نظر را بدون وارد کردن بقیه اطلاعات اجرا کنید زیرا بقیه اطلاعات تکمیل کننده کاربر می باشد. با دستور DisplayName و بعد از آن نام کامل موردنظر را وارد می کنیم.

نکته مهم در این بخش: زمانی که می خواهید یک اسم را وارد کنید و این اسم به صورت چند کلمه جدا از هم باشد حتما باید کلمات موردنظر خود را در داخل دابل کوتیشن (“”) مثل اسم “arash falahi”  قراردهید تا با خطا مواجه نشوید. مابقی دستورات نیز برای نام استان ،شهر ،خیابان و…. می باشد که به دلخواه می توانید وارد کنید. این اطلاعات همان اطلاعات در بخش properties  یک کاربر می باشد با کلیک کردن برروی آیکون run script  دستورات اجرا شده و کاربر موردنظر ساخته می شود.

در تصویر 2  بعد از ایجاد کاربر باید رمز عبور آن را وارد کنید برای این کار دستور زیر تایپ کنید:

                              set-ADAccountPassword  amir

powershell

با وارد کردن این دستور باید نام کاربر را که در قسمت name- قراردادیم در این بخش وارد کنیم تا پنجره دریافت رمز برای شما نمایش داده شود اگر کاربر شما از قبل رمز عبور برای او  set  شده باشد باید در پنجره  current رمز موردنظرتان را وارد کنید وگرنه باید بدون واردکردن کلمه ای برروی ok کلیک کرده و بعد در بخش  desired  رمز جدید را وارد کنید و بعد برروی ok کلیک کنید و در پنجره آخر رمز را دوباره تکرار کنید برروی ok  کلیک کرده تا کاربر موردنظر دارای رمز عبور باشد.

نکته : ابتدا برای وارد کردن رمز کادر اول را به صورت خالی  ok کنید و در دوبخش current , desired  پسورد را وارد کرده تا با خطا مواجه نشوید.

تا به این لحظه یک کاربر با جزییات مشخص شده در تصویر 3 مشاهده می کنید و رمز عبور آن را هم ایجاد کردیم اگر وارد سرویس active directory users and computers  شوید در قسمت users  کاربر موردنظر به مانند شکل روبرو  غیرفعال خواهد بود که برای فعال کردن کاربر موردنظر در تصویر 4 باید از دستور زیر استفاده کنید:                                                   Enable-ADAccount  amir

powershell

powershell

در این دستور باید به جای amir  نام کاربر خود را وارد کنید تا کاربر موردنظر فعال شود برای اجرای این دستور برروی آیکن run script در بالای صفحه کلیک کنید.
همان گونه که در تصویر 5  در بالا مشاهده می کنید کاربر amir  فعال شده است و می تواند وارد سیستم خود شود.

ساخت group  با استفاده از powershell :
برای ساخت گروه وارد powershell ise  می شویم در این بخش طبق تصویر 6 دستوراتی برای ساخت گروهی با نام msc20  با تنظیمات موردنظر انجام شده است که دستورات را در زیر به آن می پردازیم:

New-ADGroup  -Name  msc20  -ManagedBY  amir  -GroupCategory  Security  -GroupScope Global  –Description 
”network learnin

powershell

powershell

1- دستور New-ADGroup  برای ایجاد گروه است

2-  باید نام گروه را بادستور name- وارد کنید

3- بعد از آن با دستور ManagedBY- مشخص کنیم که چه کاربر و یا گروهی خاص مدیر این گروه باشد که نام کاربری amir  را که در قسمت قبل ایجاد کردیم در این قسمت وارد می کنیم

4- بعد از این کار باید نوع گروه و حوزه فعالیت گروه مشخص شود با دستور  GroupCategory- که مشخص می کنید گروه موردنظر از نوع security باشد و یا از نوع destribution.

5-همچنین با دستور GroupScope- حوزه فعالیت گروه را که سه نوع می باشد که در این جا global  وارد کنید و اگر توضیحاتی هم بود می توانید در بخش Description- وارد کنید.

با وارد شدن به سرویس active directory users and computers  در قسمت  users  می توانید گروه مورد نظر مشاهده و با کلیک برروی آن میتوانید تنظیمات مربوط به آن را نیز مشاهده کنید.

ساخت organizatioin unit یا واحد سازمانی با استفاده از powershell :

وارد بخش powershell ise  شوید و طبق تصویر 7 دستورات زبر را اجرا کنید :

New-ADOrganizationalUnit  –Name  sales12   -ProtectedFromAccidentalDeletion  1

powershell

powershell

1- با استفاده از دستور New-ADOrganizationalUnit   می توان یک واحد سازمانی  در  active directory  خود ایجاد کرده ابتدا این دستور را وارد کنید

2- بعد دستور name- که نام واحد سازمانی به نام sales12  در نظر گرفته ایم  را نوشته و درواقع یک واحد سازمانی ایجاد خواهید کرد.

3- دستور   ProtectedFromAccidentalDeletion  1- را مشاهده می کنید که برای جلوگیری از حذف شدن شی موردنظر می باشد زمانی که عدد 1 باشد یعنی این قابلیت فعال می باشد و اگر 0 باشد یعنی غیرفعال شده است همان طور که مشاهده می کنید گروه سازمانی مورد نظر به درستی ایجاد شده است.
بعد از انجام کار در اکتیو دایرکتوری برروی دومین خود refresh  کنید تا سازمان مربوطه نمایش داده شود.

حذف users /groups/organization unit  از طریق powershell :

بعد از ساخت کاربران و گروه های کاربری و سازمانی از طریق پاورشل باید توانایی حذف آن را هم داشته باشیم برای حذف یک کاربر از لیست active  directory users and computer باید از دستور زیر استفاده کنید :

Remove-ADuser  amir

بعد از دستور بالا در پاورشل طبق تصویر 8 از شما سوال خواهد شد که آیا می خواهید کاربری به نام amir را که در قسمت users  قرار دارد حذف کنید ؟ اگر بر روی yes  و yes to all  کلیک کنید کاربر مورد نظر حذف خواهد شد.

powershell

powershell

برای حذف گروه کاربری طبق تصویر 9  از دستور زیر در piwer shell  استفاده می کنیم

Remove-ADGroup  msc20

powershell

همان گونه که مشاهده می کنید با دستور  Remove-ADGroup  و بعد از آن نام گروه موردنظر و اجرای آن سوال می شود که آیا گروه موردنظر می خواهید حذف بشود یا خیر ؟
برای حذف واحدهای سازمانی باید از دستور زیر استفاده کنید:

RemoveADOrganizationalUnit    sales12

powershell

Sales 12  نام واحد سازمانی می باشد که در مرحله قبل آن را ساختیم و می خواهیم آن را حذف کنیم بعد از اجرای دستور با error  زیر مواجه خواهید شد:
در تصویر 10 دستور مقابل با خطا مواجه شده و به خاطر این می باشد که شی موردنظر پیدا نشده و برای حل این مشکل باید دستور مقابل را به صورت زیر تغییر دهید تا شی موردنظر در دسترس باشد.

Remove-ADOrganizationalunit     “OU=Sales 12 , DC=hiva,DC=local”  

powershell

در دستور بالا برای پیدا کردن شی sales 12  باید بدین صورت انجام دهیم که داخل دو تا “” باید نام ou=sales 12  و بعد کاما قرار داده و بعد از آن نام دومین خودرا وارد کرده که دومبن سیستم ما hiva  می باشد و بعد از کاما dc=local  قرار می دهیم این بدین معناست که ابتدا باید نام واحد سازمانی و نام دومین نوشته شود تا خطای مرحله قبل از بین برود.
طبق تصویر 11 بعد از اجرای دستور بالا باز ممکن است که با خطا مواجه شوید و این بدین معنی است که دسترسی به شی موردنظر امکان پذیر نیست و بدین معنی است که در هنگام تعریف شی به صورت محافظت شده ساختیم برای حل آن باید دستوری نوشته شود که بخش محافظت کننده شی مورد نظر را غیر فعال کنیم برای این کار دستور زیر را وارد نمایید:

 Set-ADOrganizationalUnit  “OU=Sales 12 , DC=hiva,DC=local”  -ProtectedFromAccidentalDeletion 0 

powershell

    طبق این دستور شی sales 12  را با دستور Set-ADOrganizationalUnit انتخاب خواهیم کرد

با دستور ProtectedFromAccidentalDeletion 0-  محافظت آن را غیر فعال کنید (عدد صفر غیر فعال شدن می باشد)

نکته : زمانی که شی موردنظر از حالت محافظت شده  خارج شد با دستور قبلی می توان ou   یا واحد سازمانی را به آسانی حذف کرد.

طبق تصویر 12 مشاهده می کنید که دستورات به صورت پشت سرهم تایپ شده در دو خط و به راحتی شی مورد نظر حذف می شود

powershell

طبق تصویر 13 مشاهده می کنید که گروه مورد نظر به نام sales 12  از لیست سرویس به صورت کامل حذف گردید.

powershell

powershell

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://hivanetwork.ir/?p=21608
اشتراک گذاری:
آرش صفرزاده
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد نحوه مدیریت active directory با استفاده از دستورات powershell

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.