فروردین 13, 1402
0

نمونه سوالات CompTIA

مشاهده همه 7 نتیجه

دانلود نمونه سوالات آزمون CompTIA CSA+

دوره CSA+

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره CSA+ جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی CSA+ کند و همچنین میزان...
15,400 تومان
خرید محصول
دوره CompTIA Linux+ LX0-103

دوره CompTIA Linux+ LX0-103

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره CompTIA Linux+ LX0-103 جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی LX0-103...
15,400 تومان
خرید محصول
Comptia Linux+ LX0-104

دوره CompTIA Linux+ LX0-104

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره CompTIA Linux+ LX0-104 جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی LX0-104...
15,400 تومان
خرید محصول
دوره سکیوریتی پلاس

دوره CompTIA Security+

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره SY0-501: CompTIA Security+ جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی Security+ کند و...
15,200 تومان
خرید محصول
دوره سکیوریتی پلاس

دوره CompTIA Security+-سری دوم

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره SY0-501: CompTIA Security+ جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی Security+ کند...
15,400 تومان
خرید محصول
دوره سکیوریتی پلاس

دوره CompTIA Security+-سری سوم

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره SY0-501: CompTIA Security+ جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی Security+ کند...
15,400 تومان
خرید محصول
N10-007 Network+

دوره N10-007 CompTIA Network Plus

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره N10-007 CompTIA Network Plus جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون های بین المللی نتورک...
15,400 تومان
خرید محصول