اردیبهشت 6, 1403
0

نمونه سوالات بین المللی

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

آزمون 70-768

آزمون 70-768 مایکروسافت

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره 70-768 جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی 70-768 کند و همچنین میزان...
15,000 تومان
خرید محصول
دانلود نمونه سوال آزمون 70-410 مایکروسافت

دوره 410-70 مایکروسافت – سری هشتم

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره 410-70 مایکروسافت جمع آوری شده است که میتواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون های بین المللی مایکروسافت کند و همچنین میزان...
14,400 تومان
خرید محصول
آزمون 742-70

دوره 742-70 مایکروسافت

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره 70-742 مایکروسافت جمع آوری شده است که میتواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون های بین المللی مایکروسافت کند و همچنین...
15,000 تومان
خرید محصول
دوره 70-743

دوره 743-70 مایکروسافت – سری اول

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره 743-70 مایکروسافت جمع آوری شده است که میتواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون های بین المللی مایکروسافت کند و همچنین...
15,400 تومان
خرید محصول
دوره CompTIA Linux+ LX0-103

دوره CompTIA Linux+ LX0-103

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره CompTIA Linux+ LX0-103 جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی LX0-103...
15,400 تومان
خرید محصول
Comptia Linux+ LX0-104

دوره CompTIA Linux+ LX0-104

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره CompTIA Linux+ LX0-104 جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی LX0-104...
15,400 تومان
خرید محصول
دوره سکیوریتی پلاس

دوره CompTIA Security+

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره SY0-501: CompTIA Security+ جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی Security+ کند و...
15,200 تومان
خرید محصول
دوره سکیوریتی پلاس

دوره CompTIA Security+-سری دوم

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره SY0-501: CompTIA Security+ جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی Security+ کند...
15,400 تومان
خرید محصول
دوره سکیوریتی پلاس

دوره CompTIA Security+-سری سوم

در این محصول، نمونه سوالاتی از آزمون بین المللی دوره SY0-501: CompTIA Security+ جمع آوری شده است که می تواند کمک زیادی به آشنایی شما با آزمون بین المللی Security+ کند...
15,400 تومان
خرید محصول